Oh, die eigenwijze, lieve kinderen van nu. Komen nog maar net kijken als mens, maar nemen vaak wel een flinke bak aan wijsheid mee. Gelukkig zitten we samen met hen in die evolutionaire shift. Want zij (en wij) gaan allemaal hun steentje bijdragen aan verandering. Veel van de kinderen van nu en die nu geboren worden, zijn nieuwetijdskinderen. Misschien dat lieverdje of die strontvervelende draak van jou ook wel. Daarom meer over deze kids.

Wat zijn nieuwetijdskinderen?

Kinderen van de nieuwe tijd zijn anders bedraad dan de meeste volwassenen. Zij kijken op een andere manier tegen de dingen aan. Wij denken vaak: ‘dat doen we al jaren zo, dus dat is goed’. Maar zij kunnen van nature veel meer kansen zien en hebben vaak al een hoger bewustzijn. Veel van de volwassenen hebben zich al hun hele leven aangepast aan alle systemen. Met alle gevolgen van dien, inclusief een tunnelvisie op alles. Deze kinderen zijn hier vooral om het anders te gaan doen. Meer vanuit hun gevoel. Dus het kan zijn dat jouw kind jou meer komt leren, dan andersom. 

Terug naar de basisschool

De zielen van de nieuwetijdskinderen komen vaak van samenlevingen in het Universum die veel verder geëvolueerd zijn dan de mens. Ze moeten als het ware van Planeet Universiteit naar Planeet Groep 1. Er is een kans dat ze hier zelfs nog nooit geïncarneerd zijn. Dus als jouw kind niet goed in het systeem past, dan zal hij of zij zich misschien onbegrepen voelen. ‘Wat doe ik hier? Wat is dit nou voor iets ouderwets?’ Zij kunnen hun overdaad aan potentieel niet kwijt. Ook beperkt het ratio hen enorm. Nieuwetijdskinderen zijn van zichzelf intuïtief. Het mooiste wat je als ouder kan doen, is om hen zichzelf te laten worden. Maar ook om ze vooral kind te laten zijn.

Nieuwetijdskinderen zijn vaak bruggenbouwers

Het zijn deze kinderen die enorm gaan bijdragen aan het fundament van de komende eeuwen. Zij gaan vormgeven aan de toekomst. Zij zijn diegenen die het echt opbouwen. Kennis combineren met oude wijsheid. Oud en nieuw. En op een mooie dag zijn zij straks de grootouders die vol verwondering terugkijken op deze bizarre tijd: ‘Wauw, deden jullie dat écht zo?’

Spiritueel ontwaken van nieuwetijdskinderen

Het spirituele ontwaken is ergens begonnen in 1987. Toen is de eerste interesse gekomen in deze materie en is er al behoorlijk wat geschreven. Dat was de opmaat naar de tijd van nu. Kinderen die daarna geboren zijn, zijn vaak nieuwetijdskinderen. Maar echt niet allemaal. Het is logisch dat de kinderen van nu anders bedraad zijn, want je stuurt hier geen onvoorbereide zielen naar toe die dit nog nooit gedaan hebben. Je stuurt mensen die écht anders kunnen kijken naar de dingen. Over de jaren hebben deze kids verschillende benamingen gekregen: Indigo kinderen, sterrenkinderen, kristalkinderen en regenboogkinderen. Maar eigenlijk is dat veelal een hoop poeha… ieder kind telt.

1e groep: Geboren eind jaren ’80 tot 2000

De groep zit tussen de oude en nieuwe tijd. Zij hebben vaak nog begrip voor enkel alles vanuit ratio bekijken. Ze snappen er nog wel iets van.

2e groep: Geboren 2000 – 2020

Deze groep neemt meer afstand van een de wereld zoals we die kenden. Ze vinden vaak niet wat ze willen gaan doen. Ondanks de brede keuze aan opleidingen, kunnen ze niet iets vinden wat echt bij ze past. Hierdoor kunnen ze gedemotiveerd of gedesillusioneerd worden. 

3e groep: Geboren 2020 en daarna

Het zijn de nieuwgeborenen van nu. Deze groep kan nog veeeeeel minder met oude systemen. Zij zijn gemaakt voor een nieuwe tijd. Zij kunnen niet meer mee in dat oude spel.  

Let wel: niet alle kinderen die nu geboren worden, zijn nieuwetijdskinderen. Ongeveer 60% is een nieuwetijdskind. Het is ook niet dat alle nieuwetijdskinderen spiritueel ontwaakt zijn. Maar zij zijn wel de eersten die echt anders bedraad zijn. En nogmaals: het zijn gewoon kinderen, die je kind mag laten zijn. 

Opvoedtip nieuwetijdskinderen

We zitten in een wereld van verandering. Dat ga jij zeker niet tegenhouden als mens. Ook jouw kinderen worden geraakt door deze verandering. Dat is niet erg. Ook zij hebben hiervoor gekozen. Ze hebben jou uitgekozen als ouder. En weet dat ze zich klaar aan het stomen zijn. Ga er dus niet tegen vechten. Laat ze zijn wie ze zijn. Nieuwetijdskinderen kun je écht niet in een kooitje stoppen. Dan worden ze onhandelbaar. Als het niet lekker loopt, mag je je afvragen: ‘Heb ik dit vogeltje nu toch in een kooitje geplaatst?’ Zo ja? Laat ze gaan. Dat wil niet zeggen dat ze het allemaal zelf maar uit moeten zoeken of dat je alles moet laten gebeuren. Maar zorg vooral voor liefdevolle begeleiding. Heb een open mind. Ook over hun interessegebieden. Ze staan anders in het leven. Heb er begrip voor en leer ervan. Deze kinderen zijn anders dan anders en die begrijpen die oude wereld vaak niet.

Puberen en nieuwetijdskinderen

Kinderen zetten zich af tegen hun ouders in hun puberteit. Dat is en blijft hun core business. Dat geldt net zo goed voor nieuwetijdskinderen. Helaas pindakaas. We hebben hier geen gouden handboek voor. Als iemand die wel heeft? Dan horen we dat graag.

Labels aan nieuwetijdskinderen

Veel van de nieuwetijdskinderen die niet mee kunnen gaan in het systeem krijgen allerlei labels. Die labels zijn juist nu zo vaak aan de orde, omdat die kinderen ook echt niet meer in het systeem passen. Maar zijn die kinderen dan niet goed, of is het systeem niet meer toereikend? Natuurlijk kan het zijn dat een kind echt een afwijking heeft, maar die labels zijn veelal gebaseerd op de kortzichtigheid van de beoordeler. Hebben al die kids ADD, ADHD, een autisme of iets anders? Is dat wel zo? Is Ritalin de oplossing? Of komt er op een dag dat dan alsnog alle kettingen eraf gaan? Veel wordt vanuit de wetenschap benaderd. En er is niks mis met wetenschap, maar het zou nog mooier zijn als je de bewuste wetenschap combineert met de onbegrensde kennis die zich in het onderbewustzijn van ons allemaal bevindt. Wij geloven in die combinatie.